A400M onderhoudsloods

DBFM voor de realisatie van een onderhoudsloods voor de A400M transportvliegtuigen

Ligging
Haachtsesteenweg 138, 1820 Melsbroek
Bouwheer
Ministerie van Landsverdediging
Bouwpartners
i.s.m. KARDHAM

algemene aannemer:
Democo

ingenieur stabiliteit en technieken:
Tractebel Engineering
Fase
opgeleverd 10/2021
Oppervlakte
loods: 12.775 m²
kantoren: 9.616 m²
parking: 3.666 m²
omgevingsaanleg: 22.784 m²
Fotografie
Johnny Umans

Vanaf 2020 worden de C-130 vliegtuigen geleidelijk vervangen door A400M transportvliegtuigen. Gezien de bestaande vliegtuigloodsen te klein zijn voor dit nieuwe type vliegtuig, kiest Defensie voor de bouw van een nieuwe onderhoudsloods op de militaire luchthaven van Melsbroek. Met een oppervlakte van 12.775 m² gaat het over de grootste vliegtuigloods die het Ministerie van Landsverdediging ooit heeft laten ontwerpen en bouwen.

Het project bestaat uit twee volumes. Het hoge volume van de onderhoudsloods wordt benadrukt door een golvend dak. Langs drie zijden wordt de loods geflankeerd door een in verhouding laag volume van maximaal drie bouwlagen. Hierin zijn de andere functies ondergebracht zoals onder meer kantoren, opslagplaatsen, ateliers en laadkades.

Door zijn enorme oppervlakte is de bouw van deze loods een huzarenstuk op vlak van techniciteit en bouwkundigheid.

Qua technieken hebben alle functies die ondergebracht worden in het gebouw elk hun specifieke eisen op vlak van klimaat, veiligheid, IT-infrastructuur en brandtechnieken. De schaal van de loods zorgt voor enorme overspanningen die gerealiseerd worden met samengestelde boogliggers per vliegtuigmodule. Deze booglijn is zichtbaar in het dakprofiel en vormt ook een knipoog naar de reeds bestaande vliegtuigloodsen langsheen de Haachtsesteenweg. Lichtdoorlatende gevelstroken bovenaan de loods zorgen voor voldoende natuurlijk daglicht waardoor kunstmatige verlichting en het bijhorende elektrisch verbruik beperkt is. Ook op vlak van milieu en energiezuinigheid voldoet de infrastructuur aan de meest strenge eisen.

De locatie van de loods op militair domein en in de nabijheid van twee start- en landingsbanen zorgen ervoor dat de veiligheidseisen in deze complexe omgeving extreem streng waren. De ringweg die rondom de luchthaven loopt, diende in werffase ook verlegd te worden. Een perfecte coördinatie en communicatie tussen het ontwerpteam, de aannemer, defensie en de luchthaven waren dan ook cruciaal om het bouwproject te realiseren.