Lagere school Berg

Uitbreiding van een bestaande school met 8 klaslokalen, een overdekte speelplaats, administratieve lokalen, sanitaire ruimten en de heraanleg van de omgeving en speelplaatsen

Ligging
Torfbroeklaan 25 te Kampenhout
Bouwheer
Gemeentebestuur Kampenhout
Bouwpartners
architect:
styfhals architecten

stabiliteitsingenieur:
Util struktuurstudies

ingenieur technieken:
studiebureau Herelixka

algemene aannemer:
Noordbouw
Oppervlakte
1.469 m² bruto vloeroppervlakte
3.200 m² buitenruimte

Het gebouw betreft een eenvoudig volume met materialen die harmoniëren met de omgeving en het programma. De architectuur staat borg voor ruimtelijkheid en veel licht. Bovendien gaat zij hand in hand met de organisatie van de buitenruimtes en het gebruik ervan.

De overdekte speelplaats is centraal gelegen en wordt opgevat als een doorzichtig, licht volume dat een centrale rol speelt. Deze verbindt de nieuwe klassen met het bestaand schoolgebouw en de refter. Deze ruimte heeft een polyvalente functie en wordt ook gebruikt voor naschoolse activiteiten en buitenschoolse activiteiten (diverse verenigingen).

Er wordt veel aandacht besteed aan materiaalkeuze, speelsheid en kleur, zowel voor de gevel als voor de binneninrichting.
In de omgevingsaanleg worden de bestaande speelterreinen gereorganiseerd. Het speelterrein voor de lagere school bevindt zich aan de westzijde, het speelterrein van de kleuterschool wordt iets verlaagd voorzien aan de oostzijde.