Nieuwe wijkmanshof Aartselaar

Wedstrijdontwerp voor een woontontwikkeling

Ligging
Aartselaar
Bouwheer
Durabrik
Bouwpartners
Landschapsarchitect:
BuroBuiten

Het wedstrijdontwerp voor de residentiële ontwikkeling ‘Nieuw Wijkmanshof’ in Aartselaar vertrekt van de waardevolle bomen en historische vijver die langs de straatzijde aanwezig zijn op de site. Dit groene karakter wordt ten volle behouden en ingezet als meerwaarde voor de buurt en voor de toekomstige bewoners. Aan de achterzijde van de site bevinden zich enkele oudere bedrijfsgebouwen opgetrokken tot dicht tegen de perceelsgrens.

Vertrekkende hiervan worden de bouwvolumes als een U-vormige figuur achteraan het perceel ingepast. Deze vorm is niet alleen leesbaar en éénduidig in het landschap maar creëert ook een open binnenplein, dat langs drie zijden omarmd wordt door gebouwen. Door zijn inplanting krijgt deze ruimte haast vanzelf een intiemer, semi-publiek karakter. Alle wooneenheden takken hier rechtstreeks op aan zodat het binnenplein een verlengde vormt van de woonruimtes.

De U-figuur wordt opgesplitst in een rechthoekig volume en een L-vorm zodat er een doorgang ontstaat naar de private buitenruimte. Waar beide gebouwen samenkomen komt een gemeenschappelijke ruimte die uitnodigt tot samen eten en buiten spelen, het houden van een barbecue, maar ook kan ingezet worden als plek voor thuiswerker, feestzaaltje voor de bewoners of speelruimte.

Er is bewust gestreefd naar een juiste, uniforme maat voor de twee bouwblokken zodat zij aanvoelen als één geheel, hoewel zij toch een licht verschillend programma herbergen. In het rechthoekige volume bevinden zich acht ééngezinswoningen, waarvan drie gestapelde woningen. De L-figuur bevat drieëntwintig meergezinswoningen. Deze bestaan uit een mix van typologieën, zowel naar oriëntatie als grootte en aantal slaapkamers. Allen zijn transversaal ingericht. De grotere entiteiten bevinden zich op het dak onder de vorm van penthouses.

De duidelijke en strakke volumetrie wordt doorgetrokken in de materialisatie en de vormentaal van de gebouwen. Er wordt gekozen voor heldere materialen en een duidelijke leesbaarheid waarbij boogvormen een knipoog geven aan het strakke geheel.