Plan B, Vilvoorde

Bouwen van meergezinswoningen, ééngezinswoningen, ondergrondse parkeergarage en verbouwen van het poortgebouw tot appartementen en een collectieve ruimte

Ligging
Leuvensesteenweg 105-119 te Vilvoorde
Bouwheer
Smarthome
Bouwpartners
architect: STYFHALS architecten

landschapsarchitect: Quadrant

stabiliteit: DS Engineering

technieken & EPB: Infrabo
Fotografie
Animotions

Er wordt een project gerealiseerd waarbij het bestaande binnengebied wordt opengemaakt naar de buurt. Aansluitend aan de bestaande bebouwing worden langsheen de Leuvensesteenweg meergezinswoningen voorzien.
Een autovrij plein vormt het hart van de ontwikkeling waarrond de nieuwe volumes worden georganiseerd. Een rij van 8 eengezinswoningen met private tuin vormen de west-gevel van het plein. De oost-gevel wordt gevormd door een rij van 3 eengezinswoningen van hetzelfde type die aansluiten op een centraal appartemensgebouw met 3 bouwlagen.
Op het terrein wordt bijkomend nog een privatieve collectieve buitenruimte ingericht, die dienst doet als tuin voor alle bewoners. Op dit gemeenschappelijk groen, dat zich aan de achterzijde van de gebouwenrij aan de oostkant van het plein bevindt, geven nog eens 5 eengezinswoningen uit. Deze woningen, verdeeld in een rij van 3 ten oosten en een rij van 2 ten noorden van de tuin, bereiken het openbaar domein via een semi-privaat pad.

Aan de Leuvensesteenweg wordt het historisch waardevolle “poortgebouw” gerenoveerd. Dit pand deed oorspronkelijk dienst als directeurswoning en winkel. De voor- en oostgevel worden in hun huidige vorm behouden, alsook de centrale gang op het gelijkvloers. Het gebouw wordt zeer grondig gerenoveerd en huisvest tot 5 appartementen en een collectieve ruimte.
Voor de bewoners wordt er een ruime ondergrondse parkeergarage gemaakt met 40 parkeerplaatsen. Bovengronds worden 5 bezoekersparkeerplaatsen ingericht aan de oostelijke ingang van het terrein.