Politiehuis Schelde-Leie

Ligging
Weefstraat 2, Nazareth
Bouwheer
Politiezone Schelde-Leie
Bouwpartners
i.s.m BRUT architecten

aannemer:
Bouwbedrijf IBO

ingenieur technieken:
Deltha

ingenieur stabiliteit:
Bertram

ingenieur EPB:
ABDU

projectbegeleider:
SWECO

omgevingsaanleg:
Land Landschapsarchitecten
Fase
opgeleverd 04/2023
Fotografie
SNfoto

Het politiehuis van Nazareth wordt opgevat als een laagdrempelig, herkenbaar en duidelijk zichtbaar volume vanuit het straatbeeld, op maat van de buurt.

Het getrapte gebouw, waarvan de laagste zijde naadloos aansluit op de omliggende woningen, bestaat uit vier bouwlagen waarvan één ondergronds. Hierdoor ontstaat een compact gebouw op de beperkte ruimte die voorhanden is. Richting het landschap, dat als een groene corridor over de site heen loopt, wordt het volume opgetopt tot een accent. Bijzondere ruimtes die door alle medewerkers gedeeld worden krijgen hier hun plek en profiteren optimaal van het uitgestrekte zicht.

De verschillende inkomzones worden langs een groen voorplein gepositioneerd. De inkomnis voor bezoekers bevindt zich het dichtst bij de straatzijde en presenteert zich duidelijk als publieke toegang. Deze voor personeel ligt in het verlengde van de personeelsparking. Door de nissen in contrast met de gevel uit te werken, functioneren ze als echte adressen en vergroten ze de leesbaarheid van het gebouw.

Het gevraagde programma wordt op een eenvoudige en duidelijke manier verticaal gestructureerd. Ondergronds krijgen de garage en de beschermde arrestantenzone een plek. Op het gelijkvloers worden de goed bereikbare functies zoals de publieke en de semipublieke clusters en het magazijn geplaatst. De verschillende politiediensten worden over twee verdiepingen boven elkaar gestapeld. Open landschapskantoren en een centrale circulatie verkorten de looplijnen en bevorderen de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen deze verschillende diensten. Ontmoetingen en interactie worden zo maximaal gestimuleerd, zonder de privacy en nood aan rustige werkplekken uit het oog te verliezen.

Voor de planopbouw wordt een functioneel raster gebruikt dat ook in de gevel zichtbaar wordt. Hierdoor krijgt het volume een ritme op menselijke schaal. Het raster staat samen met de opbouw in voor een flexibel gebouw dat aanpasbaar is naar veranderende behoeften in de toekomst.

Ook op subtiele wijze wordt de functie van het gebouw duidelijk. De typische blauwe kleur van de politie wordt op een fijnzinnige manier in het voegwerk geïntegreerd, de inkomnissen worden uitgewerkt in een blauwe tegel waarvan de kleur aansluit op deze van het voegwerk.