Tienerschool Tervuren

Wedstrijdontwerp voor een nieuwe tienerschool

Ligging
Tervuren
Bouwheer
Vanderstraeten
Bouwpartners
i.s.m Bildt. architecten

Landschapsarchitect:
burO Groen

Ingenieur:
Ingenium

Technieken:
VK Engineering

Akoestiek:
Bureau De Defonseca
Fotografie
Joris Bourgeois

Het wedstrijdontwerp voor de nieuwe Tienerschool past zich als schakel in in het bestaande schoolterrein en stelt vanuit de pedagogische visie van de school de ambitie om de strikte scheiding tussen lager en middelbaar te verweven. Deze ambitie vertaalt zich in het verbindende karakter van het landschap en een maximale verbondenheid tussen de nieuwe en de oude speelplaat­sen. Dit gebeurt door het grote gebouw visueel te verkleinen in twee kleinere vertrappende gebouwen van verschillende hoogte.

De bouwhoogte is afwisselend twee en drie bouwlagen, conform de stedenbouwkundige voorschriften. Het twee-laags deel is het dichtst bij de huidige gebouwen gepositioneerd om zo de schaalsprong tussen de lagere school (één bouwlaag) en de middelbare school (drie bouwlagen) op te pakken. Een luifel zorgt voor de schaalovergang tussen het hoge bouwdeel en de directe omgeving.

Het concept van twee in elkaar geschoven balkvormige volumes wordt georiënteerd volgens enerzijds de huidige bouwrichting en ander­zijds de richting van de westelijke perceelgrens. De overlappende zone, de deelverzameling in het venndiagram, vormt het hart van het gebouw.

Ook in het interieur leidt dit concept tot interessante invullingen. De overlapzone van beide bouwdelen wordt een natuurlijk centrum, een open leerruimte met plaats voor zitplekken, trappen, theaterruimte, refterruimte, projectrooms, … Deze ruimte speelt in op ontmoetingen waarbij een kruisbestuiving ontstaat van verschillende leerjaren en leeftijdsgroepen. Deze zone wordt het sociale centrum van de school, een plein binnen de kleine stad die een schoolgebouw eigenlijk is. De ruimte krijgt niet alleen vorm door zijn horizontale overlapzone maar wordt ook verticaal doorheen het gebouw getrokken. Twee vides staan in contact met elkaar waardoor lichten en zichten ont­staan over de verschillende bouwlagen heen. Zo ontwikkelt zich een nieuwe driedimensionale binnenwereld vol verrassingen en speelse elementen.