VTS Sint-Niklaas

bouwen van een uitbreiding voor de scholencampus Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas

Ligging
Breedstraat 152, Sint-Niklaas
Bouwheer
VZW Vrije Technische Scholen van Sint-Niklaas
Bouwpartners
ingenieur stabiliteit en technieken:
Sweco Belgium

ingenieur akoestiek:
Bureau de Fonseca
Fase
opgeleverd 12/2023
Oppervlakte
gebouw: 6.900 m²
overdekte speelplaats en luifel: 650 m²
omgevingsaanleg: 5.200 m²
Fotografie
Johnny Umans

De scholencampus ‘VZW Vrije en Techniche Scholen Sint-Niklaas en VTS3 BUSO’ wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid aan typologieën en stijlen. Naast een doorgedreven visie voor de herinrichting van de open ruimte tot aangename groene verblijfruimtes, was er ook nood aan een bijkomend gebouw met les- en praktijklokalen.
Het masterplan voor de scholencampus voorziet een groene verbindingsas die ingericht wordt als groene verblijfsruimtes op maat van de leerlingen. Om deze as te realiseren wordt het autoverkeer omgeleid langs de randen van de site, parallel met de Singel. Parkeren gebeurt geclusterd langsheen deze nieuwe ringweg.

Het nieuwe volume wordt centraal op de site en parallel met de Singel ingepland zodat de groene as het gebouw flankeert. Het gebouw is functioneel onderverdeeld in een deel BUSO dat aansluit bij de bestaande school en een deel TSO. Het schoolgebouw kent een eenvoudig plan met centrale gang die aan weerszijden toelaat afsluitbare klaslokalen in te richten. Bovenin worden de overkoepelende functies ondergebracht. Deze overkoepelende verdieping zorgt voor een volumetrisch accent. Een vastgelegd structureel grid biedt de mogelijkheid om de inrichting van de klaslokalen flexibel en modulair te wijzigen.

De materiaalkeuzes en het uiterlijk van het gebouw sluiten aan bij het technische en industriële karakter van de opleidingen. Structurele elementen en technieken worden maximaal in het zicht gelaten, voor de gevelafwerking wordt een atypisch geplooide bardageplaat gebruikt en het vast en los meubilair wordt uit hout vervaardigd.